Tilausehdot

Wood-Group tilaus- ja toimitusehdot

Tilaaminen

Tilaaminen tapahtuu Wood-Group.fi:n verkkokaupassa. Sivuston tilauskaavakkeella ovat valmiiksi näkyvillä tilattavaksi halutut tuotteet, niiden ominaisuudet, lisävarusteet ja hinnat, maininta maksutavasta ja kotiinkuljetuksesta hintoineen.

Asiakas on aina vastuussa tilaamiinsa tuotteisiin valitsemistaan ominaisuuksista ja velvollinen tarkistamaan ne halutuiksi ennen tilauksen lähettämistä eteenpäin.

Asiakkaan lähetettyä tilauksen, on tehty sopimus sitova. Tilauksen lähettäminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi molemminpuolisesti, eikä sitä kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan sopimushetkellä voimassa olleita tilaus- ja sopimusehtoja kaikilta osin. Tilauksen tehtyään asiakkaan on katsottu hyväksyneen tilaus- ja toimitusehdot, tuotteen ominaisuudet, voimassa olleet tarjoukset ja toimitusajat, sekä ymmärtäneen esimerkiksi sen, että tuotteen väri voi luonnossa poiketa verkkokaupan sivuilla esitellyistä värimalleista.

Wood-Group.fi:n käsittelemästä ja hyväksytystä tilauksesta lähetetään asiakkaalle tilausvahvistus. Tilausvahvistus saapuu asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen yleensä seuraavana arkipäivänä tilauksen lähettämisestä. Tilausvahvistus sisältää tilauksen numeron, Wood-Group.fi yhteystiedot, asiakkaan tiedot, tuotteen tai tuotteiden ominaisuudet ja mahdolliset lisävarusteet, tarkennetun toimitusajan, kuljetuksen sekä tuotteiden hintatiedot.

Wood-Group.fi on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen tuotteen voimassa olleiden hintojen, ominaisuuksien ja tilausehtojen mukaisesti. Wood-Group.fi on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viipymättä tai niin pian kuin mahdollista, jos tuotteen ominaisuudet tai toimitusajat ovat muuttuneet sivustolla sopimushetkellä ilmoitetusta poikkeaviksi. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus tuotteen vaihtamiseen tai kaupan purkuun. Wood-Group.fi pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

Toimitustavat

Tuotteiden toimitus tapahtuu Wood-Group.fi:n sopimuskuljetuksilla, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Huomioitavaa ulko-ovelle toimituksessa on, jos jakeluauto ei pääse ulko-oven lähelle. Tällöin purku tapahtuu jakeluauton välittömään läheisyyteen. Jos tällaisessa tilanteessa asiakas haluaa kuitenkin tuotteen toimitettavaksi asuntoon, pidätämme oikeuden laskuttaa sisäänkantolisän, joka on 1 eur/min (sopimuskuljettajiemme vakioveloitus).

Jakelu tapahtuu ns. virka-aikana klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana. Ilta- ja viikonloppujakelut sovitaan erikseen.

ERILLISET VAKIO TOIMITUKSEEN KUULUMATTOMAT LISÄPALVELUT KUTEN ESIM. ILTA- TAI VIIKONLOPPUJAKELU VELOITETAAN ASIAKKAALTA ERILLISELLÄ LASKULLA.

Toimitusaika

Wood-Group.fi:n sivustolla on tuotekuvauksen yhdeydessä näkyvissä arvioitu toimitusaika, jonka puitteissa mahdollisimman hyvin pyrimme toimimaan. Tarkempia tietoja toimitusajoista voi tiedustella asiakaspalvelusta. Toimituksen mahdollisesta viivästyksestä olemme yhteydessä asiakkaaseen. Mikäli asiakas on tilannut useamman tuotteen, saattavat tuotteet saapua erikseen toimitettuina.

Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa, jos viivästystilanteessa on sovittu lisäajasta ja tämänkään ajan kuluessa tuotetta ei ole saatu toimitetuksi tai jos asiakas on erikseen tilauksen yhteydessä kertonut, että toimitusajankohta on olennainen.

Reklamaatiot

Asiakkaan tulee mahdollisimman pian toimituksesta tehdä reklamaatioilmoitus väärin toimitetusta tai virheellisestä tuotteesta Wood-Group.fi:n asiakaspalveluun puhelimitse 0400 432 902 tai sähköpostitse osoitteeseen kari.salo@wood-group.fi.  Asiakkaan tulee tarkastaa lähetys ja sen sisältämä tuote heti sen saavuttua perille. Mikäli tuote on vahingoittunut rahdin aikana, pyydetään asiakasta tekemään rahdinkuljettajalle vahinkoilmoitus ja sen jälkeen (viimeistään 5 päivän kuluessa) ottamaan yhteyttä Wood-Group.fi:n asiakaspalveluun.
Tämän jälkeen virheellinen tuote palautetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Wood-Group.fi ensisijaisesti korjaa tuotteessa olevan virheen tai toimittaa asiakkaalle virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa.
Wood-Group.fi ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolella olevasta seikasta, kuten esimerkiksi tuotteen väärinkäytöstä tai asiakkaan huolimattomuudesta. Wood-Group.fi ei myöskään vastaa tuotteen normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta.

Peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus perua tekemänsä tilaus ennen kuin tuote on ehditty jättää kuljetusliikkeen kuljetettavaksi. Peruutusoikeus ei koske mittatilaustöitä.

Asiakkaan tulee itse aktiivisesti aloittaa peruuttamiseen liittyvä prosessi 14 päivän kuluessa tuotteiden tai viimeisen toimituksen vastaanottamisesta. Peruuttamisen tekemiseen vaaditaan minimissään vastaanottajan nimi ja yhteystiedot, asiakkaan ilmoitus halusta peruuttaa tilaus, tilauksen tiedot (tilauspäivä, tilauksen vastaanottopäivä), tilaajan nimi ja yhteystiedot sekä päiväys.

Peruuttaminen voidaan tehdä kaupan sivustolta löytyvällä palautelomakkeella tai sähköpostitse kari.salo@wood-group.fi.

Jos peruutus johtuu muusta syystä kuin Wood-Group.fi:n virheellisestä toiminnasta tai viallisesta tuotteesta, asiakas sitoutuu maksamaan palautuskulun, joka on suuruudeltaan 90 eur.​ Muussa tapauksessa Wood-Group.fi vastaa palauttamiseen liittyvistä kuluista.

Palauttaminen

Tuotteiden palauttaminen tulee tehdä välittömästi peruutusilmoituksen jälkeen. Palautus ei koske mittatilaustuotteita. Tuotetta ei tällöin saa ottaa käyttöön ja sen on palautettaessa oltava olennaisesti muuttumaton luovutushetkeen verrattuna. Ennen palautusta tulee olla yhteydessä Wood-Group.fi:n asiakaspalveluun. Ohjeet tuotteen palauttamista varten antaa Wood-Group.fi asiakaspalvelu sähköpostitse osoitteessa kari.salo@wood-group.fi. Palautuksen yhteydessä asiakkaan on aina ilmoitettava tilausnumero, yhteystietonsa ja tilitiedot maksun palauttamista varten sekä liitettävä mukaan Wood-Group.fi:n sähköpostitse lähettämä kuitti ostosta. Tuote on pakattava huolellisesti alkuperäiseen pakkaukseensa. Wood-Group.fi ei hyväksy palautusta, jos tuote on käytetty ja myyntikelvoton. Wood-Group.fi ei vastaa palautuksesta, jonka asiakas on tehnyt ilman yhteydenottoa Wood-Group.fi:n asiakaspalveluun. 

Noutamatta jättäminen

Kuluista, jotka liittyvät toimituksiin, jotka peruutusilmoitusta tekemättä on jätetty vastaanottamatta perimme 150 euron kiinteän maksun lisättynä toimituskuluilla.

Palautus ja rahojen palautus

Wood-Group.fi:n tulee viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusilmoituksen saamisesta palauttaa koko tilauksen summa, ellei kuluttajan kanssa ole toisin sovittu.
Wood-Group.fi on kuitenkin oikeus pidättäytyä rahojen palautuksesta, kunnes on saanut tilatut tavarat takaisin ja palautettu lähetys on tarkistettu.
Rahat palautetaan asiakkaalle sillä maksutavalla, jota asiakas käytti alkuperäisessä tilauksessaan, ellei toisin asiakkaan kanssa sovita.

Asiakkaan vastuu ja arvon alenema

Asiakkaalla on huolellisuusvelvoite vastaanottamistaan tavaroista. Jos tuote palautuessaan kauppiaalle osoittautuu käyttöön otetuksi, vastaa kuluttaja silloin arvon alentumisesta. ​Jos palautettua tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty, on myyjällä oikeus periä arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka palautuskuluineen. Wood-Group.fi ei vastaa asiakkaan tekemistä mittausvirheistä. Jolloin esimerksi pitkät tuotteet eivät mahdu kääntymään esim. eteisen kulmista.

Lakimuutos 9.1.2016 toi lisävelvoitteita kuluttajakauppaa tekeville yrityksille

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariita.fi