Wood-Group tilaus- ja toimitusehdot

Tilaaminen

Tilaaminen tapahtuu Wood-Group.fi:n verkkokaupassa. Sivuston tilauskaavakkeella ovat valmiiksi näkyvillä tilattavaksi halutut tuotteet, niiden ominaisuudet, lisävarusteet ja hinnat, maininta maksutavasta ja kotiinkuljetuksesta hintoineen.

Asiakas on aina vastuussa tilaamiinsa tuotteisiin valitsemistaan ominaisuuksista ja velvollinen tarkistamaan ne halutuiksi ennen tilauksen lähettämistä eteenpäin.

Asiakkaan lähetettyä tilauksen, on tehty sopimus sitova. Tilauksen lähettäminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi molemminpuolisesti, eikä sitä kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan sopimushetkellä voimassa olleita tilaus- ja sopimusehtoja kaikilta osin. Tilauksen tehtyään asiakkaan on katsottu hyväksyneen tilaus- ja toimitusehdot, tuotteen ominaisuudet, voimassa olleet tarjoukset ja toimitusajat, sekä ymmärtäneen esimerkiksi sen, että tuotteen väri voi luonnossa poiketa verkkokaupan sivuilla esitellyistä värimalleista.

Wood-Group.fi:n käsittelemästä ja hyväksytystä tilauksesta lähetetään asiakkaalle tilausvahvistus. Tilausvahvistus saapuu asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen yleensä seuraavana arkipäivänä tilauksen lähettämisestä. Tilausvahvistus sisältää tilauksen numeron, Wood-Group.fi yhteystiedot, asiakkaan tiedot, tuotteen tai tuotteiden ominaisuudet ja mahdolliset lisävarusteet, tarkennetun toimitusajan, kuljetuksen sekä tuotteiden hintatiedot.

Wood-Group.fi on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen tuotteen voimassa olleiden hintojen, ominaisuuksien ja tilausehtojen mukaisesti. Wood-Group.fi on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viipymättä tai niin pian kuin mahdollista, jos tuotteen ominaisuudet tai toimitusajat ovat muuttuneet sivustolla sopimushetkellä ilmoitetusta poikkeaviksi. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus tuotteen vaihtamiseen tai kaupan purkuun. Wood-Group.fi pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

Toimitustavat

Tuotteiden toimitus tapahtuu Wood-Group.fi:n sopimuskuljetuksilla, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Jakelu tapahtuu ns. virka-aikana klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana. Ilta- ja viikonloppujakelut sovitaan erikseen.

ERILLISET VAKIO TOIMITUKSEEN KUULUMATTOMAT LISÄPALVELUT KUTEN ESIM. ILTA- TAI VIIKONLOPPUJAKELU VELOITETAAN ASIAKKAALTA ERILLISELLÄ LASKULLA.

Reklamaatiot

Asiakkaan tulee mahdollisimman pian toimituksesta tehdä reklamaatioilmoitus väärin toimitetusta tai virheellisestä tuotteesta Wood-Group.fi:n asiakaspalveluun puhelimitse 0400 432 902 tai sähköpostitse osoitteeseen kari.salo@wood-group.fi.  Asiakkaan tulee tarkastaa lähetys ja sen sisältämä tuote heti sen saavuttua perille. Mikäli tuote on vahingoittunut rahdin aikana, pyydetään asiakasta tekemään rahdinkuljettajalle vahinkoilmoitus ja sen jälkeen (viimeistään 5 päivän kuluessa) ottamaan yhteyttä Wood-Group.fi:n asiakaspalveluun.
Tämän jälkeen virheellinen tuote palautetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Wood-Group.fi ensisijaisesti korjaa tuotteessa olevan virheen tai toimittaa asiakkaalle virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa.
Wood-Group.fi ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolella olevasta seikasta, kuten esimerkiksi tuotteen väärinkäytöstä tai asiakkaan huolimattomuudesta. Wood-Group.fi ei myöskään vastaa tuotteen normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta.

Asiakkaan vastuu ja arvon alenema

Asiakkaalla on huolellisuusvelvoite vastaanottamistaan tavaroista. Jos tuote palautuessaan kauppiaalle osoittautuu käyttöön otetuksi, vastaa kuluttaja silloin arvon alentumisesta. ​Jos palautettua tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty, on myyjällä oikeus periä arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka palautuskuluineen. Wood-Group.fi ei vastaa asiakkaan tekemistä mittausvirheistä. Jolloin esimerksi pitkät tuotteet eivät mahdu kääntymään esim. eteisen kulmista.

Palautusoikeus

Tuotteemme ovat pääsääntöisesti räätälöityjä asiakkaan mieltymyksen ja tarpeen mukaan, joten ne ovat tilaustuotteita joilla ei ole palautusoikeutta.

Asiakkaan tulee kuitenkin tarkistaa, että tuote toimitetaan tilausvahvistuksen mukaisena, ja jos toimituksen sisällön suhteen on puutteita, niin Wood-Group sitoutuu korjaamaan puutteet ilman että siitä koituu asiakkaalle minkäänlaisia kuluja.

Lakimuutos 9.1.2016 toi lisävelvoitteita kuluttajakauppaa tekeville yrityksille

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariita.fi